Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Wśród pierwszaków chodzą słuchy,
Narzekają więc maluchy, powtarzają niewesoło:
Ślub będziemy, ślub będziemy brać ze szkołą!
Chciał uciekać Grzesio mały,
Ale Konrad, człek bywały
Wytłumaczył mu: Kolego!
Ślubowanie – to jest całkiem coś innego.
Musisz przyrzec, że bez przerwy
Będziesz dbał o pani nerwy,
Będziesz uczył się starannie,
Zachowywał nienagannie.
Gdy umowa taka stanie,
To jest właśnie ślubowanie.

W dniu 20.10.2017 r miało miejsce ważne wydarzenie w życiu uczniów klas pierwszych. W tym dniu zostali oni pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. W tej ważnej dla nich uroczystości byli z nimi rodzice, pan Dyrektor Jacek Kapałka, wychowawczynie, opiekunowie i starsi koledzy. Aby zostać uczniami naszej szkoły , nasze pociechy musiały wykazać się wiedzą o Polsce, wyrażoną w wierszach i piosenkach. Następnie w obecności wszystkich gości powtarzali słowa przysięgi:

Ślubuję być dobrym Polakiem,
Dbać o dobre imię klasy i szkoły.
Uczyć się pilnie, jak kochać Ojczyznę,
Jak dla niej pracować, kiedy dorosnę,
Ślubuję być dobrym kolegą,
Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość
Rodzicom i nauczycielom.

Po ślubowaniu nastąpiło pasowanie na ucznia. Pan Dyrektor Jacek Kapałka, poprzez dotknięcie prawego ramienia każdego dziecka wielkim ołówkiem. Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor wraz z wychowawczyniami wręczyli ślubowanym uczniom drobne upominki. Po części oficjalnej był poczęstunek dla wszystkich gości oraz gry i zabawy dla dzieci.

Galeria

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to  wyjątkowe wydarzenie dla nauczycieli i pracowników oświaty. W związku   z tym  dnia 13 października w budynku liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie przygotowano powiatowe uroczystości dla wszystkich, którzy zawodowo związali się z nauczaniem dzieci i młodzieży.Gospodarze powiatu gościli pracowników prowadzonych placówek oświatowych.Na uroczystości zgromadzili się nauczyciele oraz Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja, Zespołu Szkół Zawodowych,   Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego w Pińczowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Wyrazem uznania dla działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Złote Serce” było zaproszenie przez Pana Starostę Powiatu Pińczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego, Prezesa Fundacji Annę Michnicką, Dyrektora szkoły Jacka Kapałkę, nauczycieli i pracowników Fundacji.

Pan Starosta podziękował wszystkim , którzy przyczyniają się do rozszerzenia wiedzy młodzieży i przekazał moc życzeń  dla  pińczowskich nauczycieli oraz życzył całej społeczności szkolnej z okazji ich święta wielu sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej.

Podczas spotkania z Dyrektorami i nauczycielami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pińczowski zostały wręczone nagrody Prezesa oraz Dyrektora Fundacji. Prezentujemy listę nauczycieli i pracowników Oświaty, którzy zostali wyróżnieni:

Nagroda Prezesa Fundacji : Dziura Joanna, Gręda Ewelina, Grdulska Monika, Maruszak Małgorzata, Piasecka Ewelina, Puchała Ilona, Rogala Marzena, Sikora Daniel.

Nagroda Dyrektora: Bandura Katarzyna, Bartosiak Ewa, Cofór Marzena, Dębska Iwona, Gądek Paulina, Gębka Anna, Gil Grzegorz, Kabat Katarzyna, Mazur Kamila, Morzonek Marcin, Obważanek Justyna, Soja Katarzyna, Tęcza Marzena,Wójcik Magdalena.

Następnie Pan Dyrektor poinformował wszystkich zebranych gości o ukończonych awansach nauczycieli Fundacji, którzy pozytywnie zdali egzamin  na  stopień nauczyciela  mianowanego  przez: Agnieszkę Kawiorską, Wiolettę Dziadek, Mirosława Maja. Zasłużony awans na stopień nauczyciela kontraktowego  otrzymali:AnnaGłombińska, Anna Gębka, Paulina Gądek, Marzena Smaczyńska, Kamil Latocha, Katarzyna Kabat, Monika Sułek, Katarzyna Bandura.

Prezes Fundacji Anna Michnicka wraz z Dyrektorem Jackiem Kapałką serdecznie dziękowali nagrodzonym nauczycielom i pracownikom za sumienną i rzetelną pracę oraz zaangażowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Nagrodzeni usłyszeli również słowa uznania od Pana Starosty Powiatu Pińczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego , Wicestarosty Ryszarda Barny oraz Pani Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Katarzyny Nowackiej.

Serdecznie dziękujemy Staroście Powiatu Pińczowskiego za zaproszenie na tak ważną uroczystość.

Galeria

Dzień Nauczyciela 2017

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!

(B. Conklin)

Wiersz ten przyświeca i odzwierciedla pracę każdego nauczyciela i pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego „Złote Serce”. Tak było i tego dnia podczas organizacji obchodów związanych z Dniem Edukacji Narodowej, który odbył się 13 października 2017r. w Pińczowskim Samorządowy Centrum Kultury.

W naszej szkole Dzień Nauczyciela obchodzony jest co roku bardzo uroczyście. Już od dawna trwały plany i przygotowania, aby czas spędzony w tym dniu na długo pozostał w pamięci naszych wychowanków, rodziców, zaproszonych gości, Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Fundacji. Swoją obecnością zaszczycili nas: Ryszard Barna W-ce Starosta Powiatu Pińczowskiego, Marcin Kozłowski-Sekretarz Miasta i Gminy Pińczów. Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Narodowego zabrał głos Dyrektor Jacek Kapałka. Złożył serdeczne życzenia, spełnienia marzeń oraz wiele radości i wytrwałości dla naszych nauczycieli i pracowników. Następnie wraz z Panią Prezes Fundacji Anną Michnicką uroczyście wręczyli pracownikom nagrody pieniężne. Nagrody Prezesa otrzymali: Daniel Sikora, Małgorzata Maruszak, Ilona Puchała, Joanna Dziura, Ewelina Piasecka, Ewelina Gręda, Monika Grdulska, Marzena Rogala.

Nagrody Dyrektora otrzymali: Justyna Obważanek, Anna Gębka, Magdalena Wójcik, Ewa Bartosiak, Marzena Cofór, Katarzyna Bandura, Paulina Gądek, Marzena Tęcza, Iwona Dębska, Grzegorz Gil, Katarzyna Kabat, Katarzyna Soja, Kamila Mazur.

Następnie Pan Dyrektor poinformował wszystkich zebranych gości o ukończonych awansach nauczycieli Fundacji, którzy pozytywnie zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego przez: Agnieszkę Kawiorską, Wiolettę Dziadek, Mirosława Maja. Zasłużony awans na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymali:Anna Głombińska, Anna Gębka, Paulina Gądek, Marzena Smaczyńska, Kamil Latocha, Katarzyna Kabat,Monika Sułek, Katarzyna Bandura.

Z wielką niecierpliwością czekały na przedstawienie części artystycznej najmłodsze dzieci pod przewodnictwem Pani Joanny Dziury. Dzieci pokazywały przedstawienie parodiujące swoich nauczycieli. Sparodiowane i pokazane cechy charakterystyczne Dyrektora, nauczycieli prowadzących zajęcia były pokazane w sposób bardzo zabawny.

Główną atrakcją tegorocznych obchodów była część artystyczna przygotowana przez dzieci i młodzież szkolną pod przewodnictwem Wioletty Dziadek i Marzeny Cofór. Pięknie powiedziane życzenia przez dzieci jak również pomysłowo przedstawiony Plebiscyt pt. „DYPLOMY 2017”.

Do powstania programu przyczynili się uczniowie naszej szkoły którzy wypełnili ankietę, zawierającą osiem kategorii dotyczących kontaktów nauczyciela z uczniem.
W każdej kategorii przyznali uczniowie po jednym dyplomie, choć różnice były niewielkie, co świadczy o tym, że sympatie uczniów rozkładały się równomiernie.

W pierwszej kategorii „NAJBARDZIEJ LUBIANY NAUCZYCIEL”, zwyciezcą została Pani EWA PRZENIOSŁO
„JEST SPRAWIEDLIWY”, nasi ankietowani wybrali Pana DYREKTOR JACEK KAPAŁKA, oprócz pięknego dyplomu uczniowie przygotowali narysowaną karykaturę samego Szefa.
„NAJLEPSZY PRZYJACIEL UCZNIA”, została Pani ANNA MICHNICKA i zasłużenie otrzymała swoją karykaturę.
„JEST ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY”, Pani KATARZYNA BANDURA,
„POMYSŁOWY”, Pani AGNIESZKA KAWIORSKA,
„ZAWSZE ŁADNIE, MODNIE UBRANA” Pani BOGUŁAWA GÓRECKA
„LUBI ZASKAKIWAĆ GOTOWANIEM” Pani KATARZYNA GNIEŻDZIŃSKA,
„JEST WYROZUMIAŁY DLA UCZNIA”Pani IWONA DĘBSKA

Na koniec Plebiscytu uczniowie złożyli piękne życzenia spokojnej pracy i wiele satysfakcji z niej płynącej. Dobrego zdrowia i samopoczucia, spełnienia marzeń i realizacji zawodowych planów.

W drugiej części artystycznej uczniowie zatańczyli układ taneczny z pomponami przy muzyce Remady & Menu „Holidays”.

Dzieci i młodzież po przedstawieniu zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Następnie po zakończonych występach zabrała głos Pani Przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Paproć i zaproszeni goście życząc wielu sukcesów nauczycielom i pracownikom Fundacji. Na koniec uroczyście przy fladze Biało-Czerwonej Pan Dyrektor poprosił o ślubowanie nauczycieli mianowanych.

Tego dnia nikt na pewno nie narzekał na nudę.

Na zakończenie uczniowie szkoły pięknie zagrali i odśpiewali tradycyjne sto lat i koncert dla wszystkich. Przygotowany pod kierownictwem Kamila Latochy i Michała Mazura.

Galeria

Dzień Chłopaka w Punkcie Przedszkolnym

W dniu 29 września w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Chłopaka. Tego dnia świętowały wszystkie dzieci: chłopcy i dziewczynki z grup młodszych i starszych.

W tym dniu zorganizowano wiele zabaw i konkursów tak, aby każdy z chłopaków mógł się wykazać inną sprawnością. Podczas zabawy ogólnej została zorganizowana dyskoteka.

Był to dzień pełen wrażeń, atrakcji, radości i dobrej zabawy. Chłopcy tego dnia spisali się na medal, oby takich dni było więcej. Uroczystość w doskonały sposób posłużyła dalszemu poznaniu i zintegrowaniu grupy, ale i całego przedszkola.

Zdjęcia wykonane podczas uroczystości są miłym wspomnieniem tych chwil.

Galeria

Dzień Chłopaka 2017

Dnia 29 września w naszej szkole w Umianowicach świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Odbyła się dyskoteka dla wszystkich uczniów. Wspólnie bawiliśmy się przy muzyce śpiewanej na żywo przez wychowanków ze Schroniska dla Nieletnich w Gackach. W tym dniu chłopcy otrzymali moc gorących życzeń , imprezę uświetniły liczne konkursy z nagrodami. Na chłopców czekały niespodzianki w postaci słodkich nagród oraz tytuł „super chłopaka”. Przez całą imprezę dopisywał świetny humor, wszyscy super się bawili przy muzyce dyskotekowej. Nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć. Mamy nadzieję, że te miłe chwile pozostaną w pamięci na długo.

Składamy serdeczne podziękowania dla Dyrekcji, wychowawców i wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Gackach za przygotowanie oprawy muzycznej z okazji Dnia Chłopaka.

Galeria

Otwarcie Punktu Przedszkolnego i Internatu SOSW oraz uroczyste poświęcenie budynku i sal

„Kiedy  śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

8 września o godzinie 10.30 miało miejsce uroczyste poświęcenie i otwarcie Specjalnego Punktu Przedszkolnego i Internatu SOSW Fundacja „Złote Serce“ na ulicy Pałęki 26. Na początku Pan Dyrektor Jacek Kapałka serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości, rodziców oraz dzieci.Jednym z najważniejszych momentów tejże uroczystości to poświęcenie budynku oraz krzyży przez Księdza Krzysztofa z Parafii Św. Jana Ewangelisty z Pińczowa.

Symbolicznego otwarcia poprzez przecięcie wstęgi dokonali: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawawczego „Fundacja Złote Serce“ w Pińczowie Pan Jacek Kapałka, Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Pan Włodzimierz Badurak, Komendant Straży Pożarnej w Pińczowie Pan Karwat Grzegorz, Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa Dorota Zaręba, Wicestarosta Ryszard Barna i Tomasz Jagiełła z Departamentu Ochrony Zdrowia w Kielcach.

Swojego wzruszenia nie kryła Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aneta Paproć, która w swoim przemówieniu dziękowała za wkład, wysiłek oraz ciężką pracę całej kadrze pracowników.

W tym uroczystym dniu nie zabrakło również atrakcji dla dzieci : karuzele, trampoliny, dmuchane zjeżdżalnie, wata cukrowa oraz pyszny deser.

Ten radosny dzień zostanie na długi czas w naszej pamięci…

Galeria

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Punkcie Przedszkolnym

Po letnim odpoczynku, żegnając słoneczne plaże, górskie potoki i wakacyjne przygody z radością rozpoczynamy nowy rok szkolny 2017/2018. W tym roku rozpoczęcie odbyło się w nowo otwartym budynku Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego „Złote Serce“ przy ulicy Pałęki 26 w Pińczowie. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonał Pan Dyrektor Jacek Kapałka, który serdecznie powitał wszystkich uczniów i rodziców oraz grono pedagogiczne. Na zakończenie Pan Dyrektor życzył wszystkim zebranym zapału w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz pasma sukcesów, a także zdrowia i wielu radości. Po uroczystej inauguracji przedszkolaki i ich rodzice spotkali się z wychowawcami w salach przedszkolnych.

Galeria

Rozpoczęcie roku szkolonego 2017/2018 w Umianowicach

4 września 2017 roku o godzinie 11.00 wychowankowie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Złote Serce” oddział w Umianowicach rozpoczęli nowy rok szkolny 2017/2018.

Uroczysty apel rozpoczął się hymnem narodowym oraz uczczeniem pamięci minutą ciszy pana Andrzeja Kiliana. Pan Dyrektor, serdecznie przywitał wszystkich przybyłych a następnie przedstawił poszczególne oddziały klasowe, uczniów i wychowanków oraz wszystkich pracowników. Życzył dzieciom wielu sukcesów i satysfakcji wynikającej ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, zaś nauczycielom – radości i spełnienia z wykonywanej pracy. Po oficjalnym przemówieniu uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami rozeszli się do klas na pierwsze powakacyjne spotkanie.

Wierzymy, że ten rok szkolny będzie bardzo udany, pełen ciekawych i fascynujących przeżyć.

Galeria

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Pińczowie

Czas płynął nieubłaganie i przyszedł koniec wakacji. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego to dzień, który zapada w pamięci każdego ucznia na bardzo długo a początek września to powrót do szkolnej rzeczywistości i obowiązków. Rozpoczynamy  kolejny i już piąty uroczysty rok szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Złote serce” w Pińczowie. W dniu 4 września cała społeczność szkolna spotkała się na inauguracji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Oficjalną część rozpoczęto od odśpiewania hymnu narodowego następnie wszystkich zgromadzonych powitał   pan dyrektor. Przedstawił klasy i wychowawców, życzył wszystkim dużo owocnej pracy w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze. W dalszej części uroczystości pożegnaliśmy naszego pracownika Andrzeja Kiliana nauczyciela, kolegę, który odszedł od nas niespodziewanie i nie zaczął kolejnego roku pracy w naszym gronie. Jego działalność szkolna była wysoko ceniona przez dyrektora szkoły. Udział w uroczystości brała także żona Elżbieta Kilian i syn Paweł Kilian. Następnie uczniowie i rodzice spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Niech będzie dla nas wszystkich udany, szczęśliwy i pełen sukcesów!

Galeria

Drogi Andrzeju!

Choć nasza współpraca została nagle przerwana to mimo wszystko zwracamy się do Ciebie w imieniu Rady Pedagogicznej ze słowami gorących podziękowań. Twoje półwiecze pracy pedagogicznej, wysiłku i trudu zapisało Cię na trwale w annałach naszego miasta, a w szczególności naszej placówki. Twoja muzyka i śpiew naszych wychowanków zawsze towarzyszyły naszej szkolnej społeczności na uroczystościach tworząc wyjątkowy ich klimat.

Rozśpiewałeś Andrzeju naszych wychowanków i wprowadziłeś ich w świat kultury i wartości niewymiernych. Kształtowałeś ich wrażliwość i otwartość na wszystko co dobre oraz odwagę do wystąpień publicznych co w przypadku naszej placówki jest niezmiernie ważne. Twoje oddanie, konsekwencja w pracy i poświecenie, powinny być dla nich przykładem jak powinni postępować w dorosłym, samodzielnym życiu.

Nie dane było Ci podsumować Twojej pracy pedagogicznej we właściwy sposób, bo nigdy jej nie zakończyłeś. Nawet będąc na zasłużonej emeryturze jej nie zaprzestałeś bo edukacja, muzyka i przygotowanie tych dzieci do życia w społeczeństwie było dla Ciebie ważniejsze niż odpoczynek. Cała Rada Pedagogiczna ma jedynie nadzieję, że czerpałeś z naszej współpracy satysfakcję.

W imieniu Zarządu Fundacji, Dyrekcji i wszystkich pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Złote Serce oraz naszych wychowanków składamy Ci Andrzeju najserdeczniejsze podziękowania i pożegnanie. Jak powiedziała Maria Kuncewiczowa „Muzyka ma korzenie w ziemi, ale koronę w niebie” i mamy nadzieję, że tam kiedyś się spotkamy.